Infoks Covid-19 kohta

Varbla Puhkeküla on liitunud COVID-19 takistamise hea tahte kokkuleppega. Meie juures võid kindel olla et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave meie poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid
  • osaleme ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.