LEADER Projekt

Päikese elektrijaama paigaldamine Varbla Puhkeküla hoonetele.

Toetuse summa: 24507,70€

Varbla Puhkeküla hoonetele paigaldatakse päikese paneelid, et vähendada ettevõtte elektrienergia kulusid.

Projekt aitab oluliselt parandada ettevõtte majandustegevuse jätkusuutlikkust ja aitab kaasa majandamise efektiivsusele, samuti  toetab keskkonna

säästmist ja  taastuvenergia tootmist.